Gestió emocional​

Espai formatiu per a treballar en el reconeixement i gestió emocional. En el desenvolupament d’eines pròpies per a l’afrontament de les dificultats que ens trobem en el dia a dia. Treballar en l’autoconeixement i presa de consciència de les nostres capacitats i punts de millora. Un espai per posar noms i cognoms a conceptes com la resiliència, l’assertivitat, empatia, autoestima, entre d’altres. Un espai d’aprenentatge col·lectiu sobre temes com l’estrès i l’ansietat, gestió de la frustració i la incertesa, benestar emocional vs felicitat...i molt més!

Treball de l’estigma en salut mental

Tot i els avenços que s’estan fent avui dia en l’aproximació de la salut mental com un àmbit essencial de la vida, encara hi ha molt desconeixement i estigma al voltant dels problemes de salut mental i del benestar emocional. Un estigma que discrimina a moltes persones, que ens fa jutjar i maltractar a les altres. En aquest espai es treballen elements com l’aproximació als problemes i trastorns en salut mental, què impliquen per a les persones que els patim i com podem acompanyar-nos.

Autoestima i autoconeixement

Taller per aprofundir en com treballar l’autoimatge i l’autoestima en els diferents àmbits de la vida (personal, relacional, laboral, social...) Espai per a adquirir eines per treballar en el nostre autoconcepte i sentir-nos més realitzades i plenes a partir de la presa de consciència de forma vivencial de les nostres capacitats, punts de millora i fortaleses.

Prevenció de violències masclistes a les organitzacions

Com podem treballar la prevenció en agressions i violències dins la nostra organització? Taller per a la diagnosi de la situació de la nostra entitat en matèria d’agressions, de foment del benestar i de la incorporació de la perspectiva ecofeminista interseccional en els nostres equips i estructura.

Taller de masculinitats

Espai per abordar diferents temàtiques vinculades a la identitat de gènere i al rol dels homes. Qüestionament del model de masculinitat hegemònica i dels privilegis. Creació d’eines i xarxes de suport mutu i acompanyament davant de situacions de violència. Foment del benestar emocional a través de la construcció d’una masculinitat pròpia, igualitària i feminista.

Carrer del Tenor Masini, 96

08028 Barcelona, España

+34 722 86 13 16

Email: info@psicoopera.coop

Membres de: